ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ   ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Το  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND»  παραμένει   κλειστό: 

• Στις επίσημες  αργίες ,
• 10  ημέρες  κατά  την  περίοδο  των  εορτών  των  Χριστουγέννων
• 1  εβδομάδα   κατά  την  περίοδο   των  εορτών  του  Πάσχα .
Τα  δίδακτρα  καταβάλλονται  κανονικά.


2. Παρακαλούμε   να μας  ενημερώνετε  για  τις  ημέρες  και  ώρες  που   τα  παιδιά   θα  πρέπει   να  φεύγουν  νωρίτερα  εξαιτίας   των  μαθημάτων  τους   στις  ξένες  γλώσσες  ή    άλλες  δραστηριότητες. Σε  καμία   άλλη   περίπτωση   δεν  επιτρέπουμε  στους  μαθητές  μας  να   φεύγουν   νωρίτερα  παρά   μόνο  αν  μας  έχετε   ειδοποιήσει εγκαίρως είτε  τηλεφωνικά,  είτε  μέσω  του  τετραδίου   επικοινωνίας.

3. Παρακαλούμε   να διαβάζετε  και   να  υπογράφετε  πάντα  το  τετράδιο  επικοινωνίας. Έτσι   θα  γνωρίζουμε   ότι   ενημερώνεστε  καθημερινά  για  την  πρόοδο  του  παιδιού  σας.

4. Το  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND»,  προκειμένου  να  διαφυλάξει  την  ομαλή  λειτουργία    του,   διατηρεί  το δικαίωμα  αποβολής   του  μαθητή  ,ο  οποίος  συμπεριφέρεται   ανάρμοστα    στους  καθηγητές  ή   τους  συμμαθητές   του.

5. Το  σχολικό  πρόγραμμα   κάθε   μαθητή, αμέσως  μετά  την  εγγραφή  του, πρέπει  να  κατατίθεται   στη   Διεύθυνση. Με  ευθύνη  του  μαθητή   πρέπει  επίσης  να  αναφέρονται  και  οι οποιεσδήποτε  αλλαγές  του  προγράμματος  κατά  τη  διάρκεια   της  σχολικής  χρονιάς.

6. Καθημερινά  ο  μαθητές  θα  πρέπει  να  φέρνουν  τα   μαθήματα  της  επόμενης  μέρας.  Σε κάθε περίπτωση   πρέπει  να  έχουν πάντα  μαζί  τους τα Μαθηματικά  και την Γλώσσα , Έτσι,  θα  έχουμε την δυνατότητα  να  κάνουμε  επαναλήψεις,  σε όσες περιπτώσεις  τα  παιδιά  έχουν  ελεύθερο  χρόνο.

7. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες μελέτης.

8. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πιαστεί να γράφει ή να καταστρέφει το χώρο, θα ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς του που θα αναλαμβάνουν  την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

9. Παρακαλούμε  οι  μαθητές να  προσέρχονται   και  να  φεύγουν   στην  ώρα  τους, ώστε   να  διασφαλιστεί   η  ομαλή  λειτουργία  του   χώρου. Επίσης  τα  παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να προσέρχονται καθημερινά  ακόμη  και όταν δεν  έχουν  σχολείο , ώστε να  επωφελούνται  από τις επαναλήψεις.

10. Η εξόφληση κάθε μήνα προκαταβάλλεται στις αρχές του. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση εξόφλησης πέραν του ενός μηνός, η μελέτη του μαθητή  διακόπτεται.

11. Η  φοίτηση  του  μαθητή   τελειώνει  με την λήξη των μαθημάτων των Δημοτικών σχολείων .
Η χρέωση του  μήνα  Ιουνίου  είναι  μισή συνδρομή και  καταβάλλεται ταυτόχρονα  με την εξόφληση τoυ  μήνα  Μαΐου .

12. Σε  περίπτωση   διακοπής   φοίτησης, οι  γονείς  οφείλουν   να  ειδοποιούν   τη  Διεύθυνση   τις  10  πρώτες  μέρες  στην  αρχή  κάθε  μήνα, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο διακοπής Σε κάθε άλλη περίπτωση   ο  μήνας   χρεώνεται  κανονικά. Καταβληθέντα   δίδακτρα  δεν   επιστρέφονται.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΡΟΥ   ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Το  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND»  παραμένει   κλειστό:

• Στις επίσημες  αργίες ,
• 10  ημέρες  κατά  την  περίοδο  των  εορτών  των  Χριστουγέννων
• 1  εβδομάδα   κατά  την  περίοδο   των  εορτών  του  Πάσχα .

Τα  δίδακτρα  καταβάλλονται  κανονικά.

 

2. Παρακαλούμε   να μας  ενημερώνετε  για  τις  ημέρες  και  ώρες  που   τα  παιδιά   θα  πρέπει   να  φεύγουν  νωρίτερα  εξαιτίας   των  μαθημάτων  τους   στις  ξένες  γλώσσες  ή    άλλες  δραστηριότητες. Σε  καμία   άλλη   περίπτωση   δεν  επιτρέπουμε  στους  μαθητές  μας  να   φεύγουν   νωρίτερα  παρά   μόνο  αν  μας  έχετε   ειδοποιήσει εγκαίρως είτε  τηλεφωνικά,  είτε  μέσω  του  τετραδίου   επικοινωνίας.

3. Παρακαλούμε   να διαβάζετε  και   να  υπογράφετε  πάντα  το  τετράδιο  επικοινωνίας. Έτσι   θα  γνωρίζουμε   ότι   ενημερώνεστε  καθημερινά  για  την  πρόοδο  του  παιδιού  σας.

4. Το  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND»,  προκειμένου  να  διαφυλάξει  την  ομαλή  λειτουργία    του,   διατηρεί  το δικαίωμα  αποβολής   του  μαθητή  ,ο  οποίος  συμπεριφέρεται   ανάρμοστα    στους  καθηγητές  ή   τους  συμμαθητές   του.

5. Το  σχολικό  πρόγραμμα   κάθε   μαθητή, αμέσως  μετά  την  εγγραφή  του, πρέπει  να  κατατίθεται   στη   Διεύθυνση. Με  ευθύνη  του  μαθητή   πρέπει  επίσης  να  αναφέρονται  και  οι οποιεσδήποτε  αλλαγές  του  προγράμματος  κατά  τη  διάρκεια   της  σχολικής  χρονιάς.

6. Καθημερινά  ο  μαθητές  θα  πρέπει  να  φέρνουν  τα   μαθήματα  της  επόμενης  μέρας.  Σε κάθε περίπτωση   οι μαθητές  θα πρέπει  να  έχουν πάντα  μαζί  τους τα Αρχαία  και  τα  Μαθηματικά .Έτσι,  μπορούμε  να  κάνουμε  επαναλήψεις, σε όσες περιπτώσεις  τα  παιδιά  έχουν  ελεύθερο  χρόνο.

7. Η  συμμετοχή  των  μαθητών   στα  διαγωνίσματα  (μια  φορά  το  μήνα ) είναι   υποχρεωτική.

8. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες μελέτης.

9. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πιαστεί να γράφει ή να καταστρέφει το χώρο, θα ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς του που θα αναλαμβάνουν  την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

10. Παρακαλούμε  οι  μαθητές να  προσέρχονται   και  να  φεύγουν   στην  ώρα  τους, ώστε   να  διασφαλιστεί   η  ομαλή  λειτουργία  του   χώρου. Επίσης  τα  παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να προσέρχονται καθημερινά  ακόμη  και όταν δεν  έχουν  σχολείο , ώστε να  επωφελούνται  από τις επαναλήψεις.

11. Η εξόφληση κάθε μήνα προκαταβάλλεται στις αρχές του. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση εξόφλησης πέραν του ενός μηνός, η μελέτη του μαθητή  διακόπτεται.

12. Η  φοίτηση  του  μαθητή   τελειώνει  με την λήξη των εξετάσεων .
Για την περίοδο εξετάσεων του Ιουνίου θα λειτουργήσουν extra μαθήματα τα Σαββατοκύριακα Μαϊου & Ιουνίου για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών. Η παρακολούθησή τους είναι προαιρετική. Τα δίδακτρα που αφορούν τα extra μαθήματα είναι κατόπιν συμφωνιας για τα μερικά ή για τα ολοκληρωμένα προγράμματα. Η εξόφληση τους γίνεται ταυτόχρονα με τα δίδακτρα Μαϊου.

13. Σε  περίπτωση   διακοπής   φοίτησης, οι  γονείς  οφείλουν   να  ειδοποιούν   τη  Διεύθυνση   τις  10  πρώτες  μέρες  στην  αρχή  κάθε  μήνα, συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση   ο  μήνας   χρεώνεται  κανονικά. Καταβληθέντα   δίδακτρα  δεν   επιστρέφονται.