Μαθησιακές δυσκολίες

Δυσλεξία- Διάσπαση προσοχής) μπορεί να έχουν οι μαθητές που:

 • • Δυσκολεύονται στην ανάγνωση (αργή με πολλά λάθη), είναι φοβερά ανορθόγραφοι, παραλείπουν τα σημεία στίξης και δεν τονίζουν τις λέξεις.
 • • Δυσκολεύονται να μεταφέρουν τις σκέψεις τους στο γραπτό λόγο.
 • • Είναι καλύτεροι στα προφορικά από τα γραπτά.
 • • Έχουν πρόβλημα αυτοσυγκέντρωσης, η προσοχή τους διασπάται εύκολα, είναι υπερκινητικοί.
 • • Έχουν προβλήματα διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, δεν τελειώνουν αυτά που έχουν αρχίσει. Είναι ανυπόμονοι και παρορμητικοί (ενεργούν πριν σκεφτούν).
 • • Ενώ έχουν εξαιρετική λογική, ευφυϊα και δεν παρουσιάζουν προβλήματα καθαρότητας λόγου, εν τούτοις παρουσιάζουν προβλήματα στην αποστήθιση (πχ. προπαίδεια).

Οι μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται αν υπάρξει έγκαιρη διάγνωση τους και ειδική αγωγή.


ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία. Αυτό σημαίνει ότι εξαιτίας της καθυστερεί ή εμποδίζεται η εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης και ορθογραφίας στα δυσλεξικά παιδιά. Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν κανονική ή και ανώτερη νοημοσύνη, χωρίς προβλήματα στην όραση ή ακοή, τα οποία ζουν σε όχι αρνητικά οικογενειακά – κοινωνικά περιβάλλοντα και φοιτούν σε οργανωμένα σχολεία.

Τα παιδιά αυτά ξεκινούν το σχολείο με «προδιαγραφές» καλών ή άριστων επιδόσεων και ωστόσο δέχονται την ψυχρολουσία της σχολικής αποτυχίας.

Η αποτυχία τους οφείλεται αφενός στην πραγματική δυσκολία τους να καταλάβουν και να μάθουν τα σύμβολα (γράμματα) και το σύστημα ανάγνωσης – γραφής και αφετέρου στο γεγονός ότι οι δάσκαλοι (και αργότερα οι καθηγητές) εμφανίζουν απροθυμία στην εκπαίδευση «δύσκολων» παιδιών, στερούνται ειδικής εκπαιδεύσεως και το κυριότερο, παρερμηνεύουν την έννοια της «δίκαιης αξιολόγησης» των μαθητών τους.

Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ:

 • Δεν είναι ασθένεια (συνεπώς δεν αναμένεται θεραπεία της).

 • Δεν οφείλεται σε οργανική δυσλειτουργία (όρασης ή ακοής).

 • Δεν οφείλεται σε αναπτυξιακή ανωριμότητα (συνεπώς η επανάληψη της τάξης δεν έχει θετικά αποτελέσματα).

 • Δεν παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα ούτε είναι στον ίδιο βαθμό σε όλα τα δυσλεξικά άτομα.

 • Δεν οφείλεται σε μειωμένη νοημοσύνη.

Τα δυσλεκτικά παιδιά:

 • Έχουν γρήγορη αντίληψη.

 • Συχνά ξαφνιάζουν με την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων τους.

 • Έχουν ικανότητες συνδυαστικές.

 • Κρίνουν και οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων.

 • Έχουν έφεση στη μηχανολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 • Έχουν γόνιμη φαντασία, χιούμορ και επινοητικότητα.

(Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας)

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι τα εξής:

1.Στην ανάγνωση

 • Δυσχέρεια και βραδύς ρυθμός στην ανάγνωση.

 • Καθρεφτική ανάγνωση (π.χ. ε-3, άλλο-όλα).

 • Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων που έχουν τα ίδια γράμματα (π.χ. μόνος-νομός)

 • Δυσκολία στην ανάγνωση και προφορά ασυνήθιστων και πολυσύλλαβων λέξεων.

 • Αντικατάσταση λέξης με άλλη παρόμοιας σημασίας (π.χ. νύχτα-βράδυ).

2.Στη γραφή και στην ορθογραφία

 • Ακατάστατη και δυσανάγνωστη γραφή.

 • Καθρεφτική γραφή (π.χ. ρ-9).

 • Αντικατάσταση, παράλειψη και αντιμετάθεση γραμμάτων (π.χ. κάνω-χάνω, γράφω-γάφω, γιορτή-γιοτρή).

 • Υπερβολικά ορθογραφικά λάθη που συχνά είναι διαφορετικά στις ίδιες λέξεις.

 • Απροθυμία για γράψιμο.

3.Στη συμπεριφορά

 • Δυσκολία στη διάκριση αριστερού-δεξιού.

 • Δυσκολία στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής, της σειράς και της διεύθυνσης (π.χ. δυσκολία στη μάθηση των μηνών με τη σωστή σειρά, ανατολή-δύση).

 • Δυσκολία στη βραχύχρονη και στη μακρόχρονη μνήμη.

 • Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου (π.χ. σύγχυση μεταξύ του πριν και του μετά, του αύριο και του χτες).

 • Ενδεχόμενη αδυναμία συγκέντρωσης και κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα.

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση.

 • Ακαταστασία στα τετράδια και στην τσάντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να πιστοποιηθεί η δευσλεξία δεν είναι αναγκαίο να συνυπάρχουν όλα τα παραπάνω συμπτώματα, ούτε βέβαια είναι αρκετό ένα για να στοιχειοθετήσει την ύπαρξή της.

(Χρίστος Γ.Τανός, Η Δυσλεξία και η αντιμετώπιση του δυσλεκτικού μαθητή)

 

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι (web sites)

www.dyslexia.gr Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

www.interdys.org Διεθνής Εταιρεία Δυσλεξίας (International Dyslexia Association ? IDA)

www.dyslexia-inst.org.uk Ινστιτούτο Δυσλεξίας (Dyslexia Institute – DI)

www.fa3.gr Φυσική Αγωγή (στο υπομενού «ειδική φυσική αγωγή» θα βρείτε πληροφορίες για Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία, συμβουλές για γονείς, καθώς και λίστα διασήμων με δυσλεξία)

www.dyslexia-goneis.gr/ Σύλλογος γονέων παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακά προβλήματα