Πρόγραμμα «Σκέφτομαι και γράφω»

Προσφορά

Από 60€ το μήνα
Μόνο 40€

Έκπτωση – Όφελος 35%

 

Πρόγραμμα «Σκέφτομαι και επιλύω»

Προσφορά

Από 60€ το μήνα
Μόνο 40€

Έκπτωση – Όφελος 35%

 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ GLOSSOLAND