ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πρωτεύον και κύριος στόχος για το μαθητή του Δημοτικού είναι να μάθει να προετοιμάζεται και να μελετά με το σωστό τρόπο.Παρέχονται βοηθήματα και πρόσβαση στο ‘Ιντερνετ.

*  Οι εκπαιδευτικοί μας φροντίζουν οι μαθητές να έχουν λύσει όλες τις απορίες τους, να έχουν καλύψει τα μαθησιακά τους κενά και να αισθάνονται σιγουριά για την κάθε μέρα τους στο σχολείο.


*  Με τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές στο μαθητικό μας εργαστήρι αποκτούν και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πρωταγωνιστικό ρόλο στην τάξη τους.


*  Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα μαθήματα της Αριθμητικής και τη Γραμματικής για να μπορέσουν οι μαθητές να χτίσουν τις απαραίτητες βάσεις για το Γυμνάσιο.


*  Οι δάσκαλοι συνεργάζονται στενά με τον μαθητή του Δημοτικού ώστε να ολοκληρωθεί και να κοινωνικοποηθεί κατάλληλα για την μετάβασή του στο Γυμνάσιο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου

A/A Μαθήματα ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 9 9 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 5 5 4 4
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 3 3 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. 3 3 3
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 25 25 26 29 29 29

Διδακτικό ωράριο Δημοτικού Σχολείου

08.00 – 08.15 15′ Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
08.15 – 09.45 90′ 1η και 2η διδακτικές ώρες
09.45 – 10.05 20′ Α’ διάλειμμα
10.05 – 10.50 45′ 3η διδακτική ώρα
10.50 – 11.00 10′ Β’ διάλειμμα
11.00 – 11.45 45′ 4η διδακτική ώρα
11.45 – 11.55 10′ Γ’ διάλειμμα
11.55 – 12.40 45′ 5η διδακτική ώρα
12.40 – 12.50 10′ Δ’ διάλειμμα
12.50 – 13.30 40′ 6η διδακτική ώρα

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Οι μαθητές μελετούν και βοηθιούνται στα μαθήματα της τάξης τους. Παρέχονται βοηθήματα και πρόσβαση στο ‘Ιντερνετ.
*  Με πτυχιούχους καθηγητές ενισχύουμε τη μελέτη των μαθητών στα μαθήματα: Αρχαία, Έκθεση, Μαθηματικά, Φυσική & Χημεία.

*  Κατά την περίοδο εξετάσεων και διαγωνισμάτων οι μαθητές λαμβάνουν επιπλέον υποστήριξη και βοήθεια από τους καθηγητές μας ώστε εκείνοι να είναι σωστά προετοιμασμένοι.

*  Ανά περιόδους πραγματοποιούμε επαναλήψεις και ασκήσεις σε εκείνα τα κεφάλαια των μαθημάτων που απαιτούν περισσότερη προσοχή.

*  Με την προετοιμασία που παρέχουμε στον κάθε μαθητή, θα μπορέσει να προχωρήσει χωρίς προβλήματα στο Γυμνάσιο και θα του δοθούν σωστές και γερές βάσεις για το Λύκειο.

Μαθήματα Α’ Γυμνασίου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θρησκευτικά
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Γλωσσική Διδασκαλία
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μαθηματικά
 • Γεωγραφία
 • Βιολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Οικιακή Οικονομία
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Α΄ Γυμνασίου είναι μια τάξη που προκαλεί δικαίως άγχος τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς, καθώς για πρώτη φορά ο μαθητής φεύγοντας από τον μικρόκοσμο του Δημοτικού, θα συνεργάζεται με πολλούς καθηγητές, θα συναναστρέφεται με παιδιά από άλλα σχολεία, ενώ παράλληλα καλείται να αποδείξει τις ικανότητες του σε Γενικές Γραπτές Εξετάσεις. Επιπλέον εισάγονται στο πρόγραμμα του νέα βασικά μαθήματα που θα τον ακολουθήσουν και στην μετέπειτα σχολική του πορεία, όπως τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η Έκθεση, τα Νέα Ελληνικά Κείμενα και τα οποία πρέπει να διδαχθούν μεθοδικά και απαιτητά έτσι ώστε ο μαθητής να αποκτήσει γερές βάσεις.

Οι απαιτήσεις μετά τις πρόσφατες αλλαγές, είναι μεγαλύτερες από πριν. ενώ ο μαθητής επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο με την ανάγκη προσαρμογής του σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Έτσι η παρακολούθηση μαθημάτων σε ένα «Σωστό» ΜΕΛΕΤΗΤΉΡΙΟ είναι πλέον απαραίτητη. Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND, είναι κοντά στον μαθητή, κατανοεί τις δυσκολίες αυτές και απαντά με την κατάλληλη υποδομή και τους πεπειραμένους καθηγητές του. ,που σκοπός τους είναι να βοηθήσουν και να σταθούν δίπλα στα παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη.

Μαθήματα Β’ Γυμνασίου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θρησκευτικά
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Γλωσσική Διδασκαλία
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωγραφία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Οικιακή Οικονομία
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND

ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στη Β’ Γυμνασίου ο μαθητής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη Φυσική και τη Χημεία, που απαιτούν μια πιο επιστημονική αντιμετώπιση των μαθηματικών εννοιών, ενώ και στα φιλολογικά μαθήματα χρειάζεται μια εις βάθος αφομοίωση. Έτσι. δημιουργείται ένα κλίμα υποδομής για τις γνώσεις που θα ακολουθήσουν στην Γ’ Γυμνασίου και για μια επιτυχημένη σχολική καριέρα στις τάξεις του Λυκείου.

Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός σκοπός του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, που με την ουσιαστική  και όχι την επιφανειακή κατανόηση της διδαχθείσας ύλης, την ειδική διδασκαλία για επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις και τον κατάλληλο προσανατολισμό, κάνει τον μαθητή να αγαπήσει τη γνώση και τη μόρφωση και να ανέβει στο υψηλότερο βάθρο στο κοντινό μέλλον. Τα παιδιά δεν χρειάζονται απλώς βοήθεια, αλλά την κατάλληλη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας.

Μαθήματα Γ’ Γυμνασίου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θρησκευτικά
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Γλωσσική Διδασκαλία
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Πληροφορική

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Γ’ Γυμνασίου είναι μία τάξη σταθμός για την πρόοδο του μαθητή, αλλά και για το μέλλον του. και γι αυτό είναι απαραίτητος ένας σωστός προσανατολισμός που θα βοηθήσει σε πρώτη φάση τα παιδιά να απαντήσουν στο ερώτημα «ΤΕΕ ή Λύκειο». Αν και στο Γυμνάσιο όλοι οι μαθητές έχουν κοινό πρόγραμμα ανεξάρτητα από την επιλογή τους, το  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ βοηθά το μαθητή να διαλέξει το μέλλον του με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και δυνατότητες.

Επειδή η επιτυχία ή η αποτυχία στην Α’ Λυκείου εξαρτάται άμεσα από τη Φοίτηση στην Γ’ Γυμνασίου, στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ εφαρμόζουμε για την τάξη αυτή ειδικό πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης για κάθε μαθητή, ώστε ανεξάρτητα από το αν θα παρακολουθήσει μαθήματα σε ΤΕΕ ή Λύκειο, να έχει εγγυημένη επιτυχία. Γι αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Η φοίτηση στη Γ΄ Γυμνασίου είναι η περισσότερο κρίσιμη για το μέλλον του μαθητή. Η βοήθεια που θα δοθεί είναι καθοριστική για την πορεία του. Στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLOSSOLAND είμαστε σίγουροι για την επιτυχία, γιατί μπορούμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας στήριξη και συμπαράσταση στη κρίσιμη αυτή φάση της ζωής τους.